GLIX DECO s.r.o. üzleti társaság

székhely: Brno, Hudcova 102/11 Brno 62100 Czech Republic

bolt : GLIX DECO s.r.o., Brno, Hudcova 102/11 Brno 62100 Czech Republic

statisztikai számjel: 06451918

áruk értékesítése a www.glixdeco.hu weboldalon található webáruházon keresztül

 

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A GLIX DECO s.r.o üzleti feltételei (a továbbiakban: Üzleti feltételek), székhelye Brno, Hudcova 102/11, 62100, statisztikai számjel: 06451918 (a továbbiakban: "Eladó") a 89/2012 Gyűjtemény 1751 § 1. bekezdésének rendelkezéseivel összhangban módosulnak a Polgárjogi Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) a szerződő felek kölcsönös jogai és kötelezettségei, amelyek az Eladó és egy másik természetes személy között létrejött vásárlási szerződéssel (a továbbiakban: „Vásárlási Szerződés”) függvényében keletkeznek, a továbbiakban (Vevő) az eladó webáruházán keresztül. Az webáruházat az eladó a www.glixdeco.hu weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal") található weboldal webfelületén üzemelteti (a továbbiakban: az üzlet interfésze).

1.2. Az uzleti feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy személy, aki az üzleti tevékenysége során vagy a saját szakmájának gyakorlása során rendeli az árut.

1.3. Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezéseket a vásárlási szerződésben lehet lefektetni. A vásárlási szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az üzleti feltételekkel szemben.

1.4. Az üzleti feltételek a vásárlási szerződés szerves részét képezik. A vásárlási szerződést és a feltételeket magyar nyelven írják. A vásárlási szerződést magyar nyelven lehet megkötni.

1.5. Az általános szerződési feltételeket az eladó módosíthatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti az általános szerződési feltételek korábbi verziójának hatálya alatt keletkező jogokat és kötelezettségeket.

 

2.Felhasználói fiók

2.1 A vevő a honlapon történő regisztrálása alapján hozzáférhet a felhasználói fiókjához. A felhasználó felülete alapján a vevő megrendelheti a termékeket (a továbbiakban: felhasználói fiók). Abban az esetben, ha a bolt webes felülete lehetővé teszi, a vásárló a termék webes felületén történő regisztráció nélkül is rendelhet árut.

2.2 A honlapon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor a vevő köteles helyes és igazi információkat szolgáltatni. A Vevő köteles a felhasználó ifiókban feltüntetett adatokat minden változtatásnál frissíteni. A vevő által a felhasználói fiókban megadott és az áru megrendelésével kapcsolatos információkat az eladó helyesnek tartja.

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználói névvel és jelszóval biztosított. A vevő köteles a felhasználói fiókhoz való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.

2.4 A vevő nem jogosult harmadik felek számára engedélyezni a felhasználói fiók használatát.

2.5 Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vevő hosszabb ideig használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megsértette a vásárlási szerződésből eredő kötelezettségeit (beleértve a szerződési feltételeket).

2.6 A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem áll rendelkezésre folyamatosan, különösen a hardver- és szoftvergyártó szükséges karbantartásának ideje alatt vagy. harmadik felek hardver és szoftverének szükséges karbantartása alatt.

3. Vásárlási szerződés megkötése

3.1 A bolt webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles megkötni az árukra vonatkozó vásárlási szerződést. A Polgárjogi Törvénykönyv 1732. §-ának 2.bekezdésében található rendelet nem alkalmazandó.

3.2 A bolt webes felülete az árukra vonatkozó információkat tartalmazza, beleértve az egyes áruk árait is. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A termékek árai mindaddig érvényben maradnak, ameddig az áruház webes felületén fel vannak tüntetve. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladót, hogy egyedi feltételekkel vásárlási szerződést kössön.

3.3 Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is tartalmazza. A webes felületen felsorolt áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek csak abban az esetben érvényesek, ha az árut a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Magyarország területén szállítják.

3.4 Az áru megrendeléséhez a vevő kitölti a megrendelőlapot a bolt webes felületén. A rendelési űrlap a következő információkat tartalmazza:

3.5 A megrendelést az eladónak történő elküldés előtt a vevő ellenőrizheti és módosíthatja a vevő által a megrendelésben megadott adatokat, tekintettel arra, hogy a vevőnek lehetősége van a megrendelésben megadott adatokban a hibák ellenőrzésére és javítására. A vevő a „ “ gombra kattintva elküldi a megrendelést. A megrendelésben megadott információkat az eladó helyesnek tartja.

3.6. A megrendelés küldése a vevő ilyen cselekményének tekinthető, amely kétségtelenül azonosítja a megrendelt árut, a vételárat, a vevő személyét, a vételár fizetésének módját, és a szerződő felek vásárlási szerződésének kötelező erejű tervezete. A megrendelés érvényességének feltétele, hogy a kötelező űrlapon feltüntesse az összes kötelező adatot, hogy megismerkedjen a feltételekkel a weboldalon, és a vevő megerősítése, hogy megismerkedett ezekkel a feltételekkel.

3.7 Az eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a megrendelés kézhezvételét a vevő részére a felhasználói fiókban vagy a rendelésben megadott vevő e-mail címén (a továbbiakban: vevő elektronikus címe).

3.8 A megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár, a becsült szállítási költség) az eladó mindig jogosult a megrendelőtől további megerősítést kérni (például írásban vagy telefonon).

3.9 A vételi szerződés megrendelés formájában történő tervezése tizenöt napig érvényes.

3.10 Az eladó és a vevő között létrejött szerződéses kapcsolat a vevő e-mail címére küldött megrendelés elfogadása (elfogadása) kézbesítésekor keletkezik.

3.11. Abban az esetben, ha az eladó nem teljesíti a megrendelésben meghatározott követelményeket, az eladó a vevő e-mail címére küld egy módosított ajánlatot, amely tartalmazza a lehetséges rendelési változatokat, és kérheti a Vevő véleményét.

3.12 A módosított ajánlat a vásárlási szerződés új tervezetének tekintendő, és a vásárlási szerződés ilyen esetben csak a vevő e-mailben történő elfogadásával jön létre. 3.13. A vevő beleegyezik abba, hogy a távközlési eszközöket a vásárlási szerződés megkötéséhez használja. A vevőnek a távközlési eszközök használatával kapcsolatban a vételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült költségeit (az internet-hozzáférés költségét, a telefonhívások költségét) a vevő fizeti, és ezek a költségek nem térnek el az alaptarifától.

4. Az áru ára és fizetési feltételek

4.1. Az áru árát és az áru vásárlási szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a vevő az alábbi módon fizetheti az eladónak::

 

4.2 A vételárral együtt a vevő köteles az eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a megegyezés szerinti összeggel megfizetni. Eltérő rendelkezés hiányában a vételár az áru átadásával kapcsolatos költségeket is magában foglalja.

4.3 Az eladó nem követeli a vevőtől, hogy előleget vagy más hasonló kifizetést végezzen. Ez nem érinti a szerződési feltételek 4.6. pontjának rendelkezéseit a vételár előzetes fizetési kötelezettségére vonatkozóan.

4.4 Készpénzfizetés vagy kézbesítés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár a vásárlási szerződés megkötését követő néhány napon belül fizetendő.

4.5 Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés azonosítójával együtt fizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő kötelezettsége a vételár megfizetésére a vonatkozó összeg az eladó számláján való jóváírása pillanatában teljesül.

4.6 Az eladó jogosult, különösen abban az esetben, ha a vevő nem nyújt további megerősítést a megrendelésről (3.6. pont), hogy a teljes vételár megfizetését követelje meg, mielőtt az árut a vevőnek elküldi. A Ptk. 2119. § 1. bekezdése nem alkalmazandó.

4.7 Az eladó által a vevőnek nyújtott árura vonatkozó kedvezmények nem kombinálhatók.

4.8 Az eladó adóügyi bizonylatot ad ki - számlát. Adóügyi bizonylat - a  számla a megrendelt áruhoz lesz csomagolva.

5. A vásárlási szerződéstől való elállás

5.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgárjogi Törvénykönyv 1837. §-ának megfelelően nem lehet elállni a vásárlási szerződéstől:

5.2 Ha ez nem az 5.1 pontban említett eset, vagy bármely más esetben, amikor nem lehetséges elállni a vásárlási szerződéstől, a vevő jogosult a Polgári Törvénykönyv 1829. § 1. bekezdésének megfelelően tizennégy (14) napon belül elállni a vásárlási szerződéstől az áru átvételét követően, ha a vásárlási szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész szállítása, ez az időszak az utolsó áruátvétel napjától kezdődik. A vásárlási szerződéstől való elállást az eladónak az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni.

5.3 A vevő a szerződéstől való elállást az eladó telephelyére vagy székhelyére küldheti. Ebben az esetben a beszállítót e-mailben vagy telefonon értesíteni kell. A jelen szerződési feltételek 11. pontjának rendelkezései vonatkoznak a szerződéstől való elállás teljesítésére.

5.4 A vásárlási szerződésről a feltételek 5.2. pontjával összhangban történő visszavonás esetén a vásárlási szerződést a kezdetektől törlik. Az árut az eladónak a szerződésből való visszavonásától számított tizennégy (14) napon belül kell visszaküldeni. Ha a vevő eláll a vásárlási szerződéstől, a vevő viseli az áru visszaküldésének költségeit, még akkor is, ha az árut nem lehet visszaadni a szokásos postai úton a tulajdonságai miatt.

5.5 A szerződési feltételek 5.2. pontja szerinti szerződéstől való elállás esetén az eladó a vevőtől a vásárlástól számított tizennégy (14) napon belül visszaküldi a vevőtől kapott pénzt az eladó olyan módon ahogy megkapta a vevőtől. Az eladó jogosult a vevő által történő visszaküldéskor, vagy más módon visszaküldeni a vevő által nyújtott teljesítményt, ha a vevő beleegyezik, és ez nem jár további költséggel a vevő számára. Ha a vevő eláll a vásárlási szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzeszközöket visszaadni a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut az eladónak küldték.

5.6. Az eladó jogosult egyoldalúan elszámolni az áru kártérítési igényét a vevő által a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésével szemben.

5.7 Amíg az árut a vevő nem veszi át, az eladó bármikor jogosult elállni a szerződéstől. Ilyen esetben az eladó indokolatlan késedelem nélkül köteles visszaadni a vételárat a vevőnek a vevő által megadott számlára történő átutalással.

5.8 Ha ajándékot kapott a vevő az áruval együtt, az eladó és a vevő között létrejött ajándékozási szerződés a megszűnési feltétellel zárul, hogy ha a vevő eláll a szerződéstől, az ajándékra vonatkozó ajándékozási szerződés érvényét veszti, és a vevő köteles az áruval együtt visszaküldeni az ajándékot is.

6. Az áru szállítása és kézbesítése

6.1 Ha a szállítási módot a vevő külön kérése alapján tárgyalják, a vevő viseli a kockázatot és az e szállítási módhoz kapcsolódó további költségeket. 6.2 Ha az eladó a vásárlási szerződés alapján köteles az árut a vevő által a megrendelésben meghatározott helyre szállítani, a vevő köteles az árut kézbesítéskor átvenni. 6.3 Abban az esetben, ha az árut ismételten vagy más módon, mint a megrendelőnek a vevő általi okok miatt kell kézbesíteni, a vevő köteles az áruk ismételt szállításával kapcsolatos költségeket megfizetni ill. más szállítási móddal kapcsolatos költségeket. 6.4 Az árut a fuvarozótól történő átvételkor a vevő köteles ellenőrizni az áruk csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a fuvarozót. Abban az esetben, ha a csomagolás sérülése bizonyítja a szállítmány jogosulatlan kibontását, a vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a fuvarozótól.

7. Hibás teljesítésből adódó jogok

7.1. A szerződéses felek jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítési jogokkal kapcsolatban a vonatkozó általánosan kötelező érvényű rendeletek szabályozzák (főként a polgárjogi törvénykönyv 1914-től 1925 §-ig, 2099-tól 2117 §-ig és 2161-től 2174 §-ig terjedő rendelkezései).

7.2. Az eladó felelősséggel tartozik a vevőnek, hogy az áru átvételekor hibátlan. Az eladó különösen abban vállal felelőséget a vevő iránt, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

7.3. Az általános szerződési feltételek 7.2. cikkében foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített áru olyan hibára, amelyért le lett értékelve, a szokásos használatából eredő kopásért; amely már átvételkor is volt, vagy ha az az áru jellegéből adódóan.

7.4. Ha a kézhezvételtől számított hat hónapon belül hiba lép fel, az áru átvételekor hibásnak minősül.

7.5. A hibás teljesítésből adódó jogot a vevő az eladó címén az eladó telephelyén követelheti, ahol a panasz elfogadása az értékesített áruk választékával kapcsolatban lehetséges, esetleg a bejegyzett székhelyen vagy az üzleti helyszínen. A követelés benyújtásának időpontja az a pillanat, amikor az eladó megkapta az igényelt árut a vevőtől.

7.6. Az eladó hibás teljesítéséből adódó egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs eljárása szabályozhatja.

 

8. A szerződő felek további jogai és kötelességei

8.1 A vevő megvásárolja az áruk tulajdonjogát az áru teljes vételárának megfizetésével

8.2 Az eladó kapcsolata a vevőhöz nincs kötve a Ptk. 1826. § 1.bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexhez.

8.3 A fogyasztói panaszok bíróságon kívüli rendezését az eladó e-mail címén biztosítja. Az eladó a vevő panaszának megoldásáról informálja  a vevőt az e-mail címén.

8.4 Az eladó jogosult vállalkozói engedély alapján árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes kereskedelmi magánvállalkozási hivatal a hatáskörébe tartozik. A személyes adatok védelmét a Személyes Adatvédelmi Hivatal végzi. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatóság korlátozott mértékben felügyeli a későbbiekben módosított, a fogyasztó védelméről szóló 634/1992 Gy. alapján a törvény betartását.

8.5 A vevő a Polgárjogi Törvénykönyv 1765. §-ának 2. bekezdése értelmében a körülmények változásának kockázatát vállalja.

9. Személyes adatok védelme

9.1. A természetes személy személyes adatai védelmét a módosított a Gy.101/2000 , Személyes adatok védelméről szóló törvény tartalmazza.

9.2. A vevő beleegyezik, hogy személyes adatait feldolgozzák: vezetéknév, vezetéknév, lakcím, azonosító szám, adóazonosító, e-mail cím, telefonszám és (továbbá együttesen „személyes adatok“).

9.3. A vevő elfogadja a személyes adatoknak az eladó általi feldolgozását a vásárlási szerződés szerinti jogok és kötelezettségek megvalósítása és a felhasználói fiók fenntartása céljából. Ha a vevő nem választ egy másik opciót, akkor beleegyezik abba, hogy az eladó személyes adatait feldolgozza információ küldése és az üzleti üzenetek küldése céljából. A személyes adatok e pont szerinti teljes feldolgozására vonatkozó beleegyezés nem olyan feltétel, amely önmagában lehetetlenné tenné a vásárlási szerződés megkötését.

9.4. A vevő tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatait (a regisztráció során, a felhasználói fiókjában, a webes felületről történő megrendeléskor) helyesen közölni, és köteles az eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról.

9.5. Az eladó felhatalmazhat egy harmadik személyt arra, hogy feldolgozza a vevő személyes adatait. Az árut szállító személyek kivételével a személyes adatok harmadik félnek nem kerülnek továbbításra a vevő előzetes hozzájárulása nélkül.

9.6. A személyes adatokat határozatlan ideig dolgozzák fel. A személyes adatokat elektronikusan, automatizált módon vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon dolgozzák fel.

9.7. A vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és arról tájékoztatták, hogy önszántából adta meg az adatokat.

9.8. Abban az esetben, ha a vevő úgy véli, hogy az eladó vagy a feldolgozó (9.5. Cikk) személyes adatait feldolgozza, ami ellentétes a vevő magánéletének védelmével, vagy a törvény megsértésével, különösen akkor, ha a személyes adatok pontatlanok feldolgozásuk céljából:

9.9. Ha a vevő tájékoztatást kér a személyes adatainak feldolgozásáról, az eladó köteles ezt az információt megadni. Az eladónak jogában áll az előző mondat szerinti információk megadása esetén annak megtérítését kérni, amely nem haladja meg az információ szolgáltatásához szükséges költségeket.

 

10. Üzleti üzenetek küldése és cookie-k tárolása

10.1. A vevő beleegyezik, hogy az árukkal, szolgáltatásokkal vagy az eladó üzleti tevékenységével kapcsolatos információkat a vevő e-mail címén fogadja, és vállalja továbbá, hogy az eladó üzleti üzeneteit küldje a vevő e-mail címére.

10.2. A vevő beleegyezik, hogy úgynevezett cookie-kat tárol a számítógépén. Abban az esetben, ha a vásárlás a weboldalon megtörténhet, és az eladó kötelezettségei a vásárlási szerződés alapján teljesülnek anélkül, hogy az úgynevezett cookie-kat a vevő számítógépén letétbe helyeznék, a vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulást..

 

11. Kézbesítés

11.1. Az eladó és a vevő közötti kapcsolatát érintő értesítést, különös tekintettel a vásárlási szerződéstől való elállást, postai úton, levélben kell kézbesíteni, kivéve, ha a szerződés másként rendelkezik. Az értesítések a másik fél megfelelő címére kerülnek kézbesítésre, és kézbesítésnek és postai úton történő kézbesítésnek minősülnek, kivéve a vásárló által az elállásról szóló értesítést, ha az elállást a vevő a elállási határidőn belül elküldi.

11.2. Szintén kézbesítettnek minősül egy olyan értesítés, amelynek elfogadását a címzett visszautasította, és amelyet nem tároltak a tárolási idő alatt, vagy amelyet nem szállítottak vissza.

11.3. A szerződő felek elektronikus levélben, a vevő felhasználói fiókjában megadott vagy a vevő által a megrendelésben megadott e-mail címen, ill. az eladó honlapján megadott címen általános levelezést küldhetnek egymásnak.

 

12. Záró rendelkezések

12.1. Ha a vásárlási szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek egyetértenek abban, hogy a kapcsolatot a cseh jog szabályozza. Ez nem érinti az általánosan kötelező jogi szabályozásból eredő fogyasztói jogokat.

12.2. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatástalan, abban az esetben az érvénytelen rendelkezés helyett olyan rendelkezést kap, amelynek jelentése az érvénytelen rendelkezéshez a lehető legközelebbi. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A vásárlási szerződés vagy a szerződési feltételek módosítása és kiegészítése írásos formát igényel.

12.3. A Vásárlási szerződést, beleértve az üzleti feltételeket, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem érhető el.Kapcsolattartó adatok : GLIX DECO s.r.o., Hudcova 102/11, 62100 Brno Czech Republic

Kézbesítési cím: GLIX DECO s.r.o., Brno, Hudcova 102/11 Brno 62100 Czech Republic

email:        info@glixdeco.hu

Telefonszám: +36 1 701 4555Ingyenes szállítás

Ingyenes szállítás

30 000 Ft feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes. A terméket a  DPD vagy a Magyar Posta fogja kézbesíteni.

Elégedettségi garancia

Elégedettségi garancia

Amennyiben a megrendelt termék nem felel meg elképzeléseinek, jogában áll a kézbesítéstől számított  30 napon belül indoklás nélkül visszaküldeni.

Termékeink széles kínálata

Termékeink széles kínálata

Kínálatunkban több mint 10 000 termék szerepel. Lakásdekorációk gyártásával foglalkozunk és büszkék vagyunk híres világmárkákkal folytatott együttműködésünkre.